سوله و جرثقیل کارگاهی و سازه های مدرن خرپایی ( ۱۰۷۹ روز قبل )

آگهی دهنده : خرپا صنعت ماندگار

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان كرمان شهر سيرجان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۷۷

متن آگهی :

شرکت خرپا صنعت ماندگار
اجرای سوله های صنعتی به روش خرپای فضایی
طراحی و اجرای انواع جرثقيل های کارگاهی شامل جرثقيل سقفی ­ جرثقيل های سنگ بری ­ جرثقيل بازویی
طراحی و اجرای پل های عابر پياده با اشکال مدرن و طبق طرح مشتری
طراحی و اجرای سازه بيلبرد های شهری و جاده ای تا مساحت 300 متر مربع
اجرای دهانه های بالا (تا 100 متر) بدون ستون ميانی
قابليت نصب جرثقيل سقفی
مطابق با آیين نامه های سازمان نظام مهندسی
اجرای سازه با سقف هلالی با مقاطع نورد شده
کاهش وزن و هزینه به ميزان 20 تا 30 درصد نسبت به سازه های متداول
09133455753 ­ 09139873089 : تلفن
www.kharpasanat.com