لاغری و کاهش سایز یک جلسه با دستگاه کرایولیپولیز ( ۹۷۹ روز قبل )

آگهی دهنده : سلیمانی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۶۰۸

متن آگهی :

کرایوليپوليز یک روش غير تهاجمی با استفاده از سرما ٬برای ازبين بردن سلولهای چربی بدون آسيب به سایر بافتهای بدن می
باشد.کرایوليپوليز دارای تایيدیه FDA است و آنچه آن را از روش های درمان دیگر متمایز می سازد٬ استفاده از تکنولوژی سرما همراه با
خلا وفشارمنفی وکيوم جهت کاهش سایز چربی ,حذف سلولهای چربی , تعداد جلسات کم و غير تهاجمی بودن آن است.
نتایج کرایوليپوليز:
در روش لاغری با کرایوليپوليز نتایج دستگاه از فردی به فرد دیگر متفاوت است اما با توجه به جامعه اماری برخی نتایج ذیل حاصل
گردیده است: کاهش سایز در ناحيه شکم : از 3 تا 15 سانتيمتر کاهش سایز در ناحيه پهلوها : از 2 تا 6 سانتيمتر کاهش سایز در
ناحيه بازوها : از 1 تا 5 سانتيمتر و در ناحيه ران ها:4 تا 10 سانتيمتر کاهش مشاهده شده است.