استخدام مهندس و کاردان جهت رتبه بندی ( ۱۰۴۱ روز قبل )

آگهی دهنده : شرکت مشاورین پدیده

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۳۳

متن آگهی :

استخدام مهندس رتبه بندی در شرکت ثبت پدیده
شرکت ثبت پدیده از کليه مهندسين عمران ٬ معماری ٬ مکانيک ٬ زمين شناسی ٬ شيمی ٬ کشاورزی و ... جهت همکاری برای اخذ
رتبه های پيمانکاری ٬ با داشتن حداقل سه سال سابقه بيمه تامين اجتماعی همراه با تسویه نقدی و سلب کامل مسئوليت در دفتر
خانه دعوت بعمل می آورد.
( از مدارک فقط در جهت رتبه بندی استفاده می گردد و کار عملی متصور نيست )