نمایندگی انحصاری محصولات رباتیک درروبوفا ( ۱۰۲۰ روز قبل )

آگهی دهنده : robofa

آدرس: استان سمنان شهر بسطام

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۵۵

متن آگهی :

نمایندگی انحصاری روبوفا توليدکننده محصولات رباتيک درایران ازشهرستانهای فاقدنمایندگی نماینده فعال ميپذیرد.لذا ازتمامی
عزیزانی که تمایل به همکاری دارنددرخواست می گرددبه سایت شرکت ir.robofa.wwwمراجعه ویاباشماره های زیرتماس حاصل
نمایيد:
09165533562
09165449419
06642313360
ازاینکه شرکت روبوفا رابرای همکاری انتخاب نموده ایدصميمانه ازشماسپاسگزاریم