شرکت فنی مهندسی ساختمان اندازیارانِ شارِسبا - اشنویه ( ۱۰۳۷ روز قبل )

آگهی دهنده : عمر مامندی- کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان آذربايجان غربي شهر اشنويه

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۰۷

متن آگهی :

1­فعاليت در زمينه خدمات مهندسی از قبيل طراحی٬ محاسبه٬ نظارت٬ اجرا٬ بهرهبرداری٬ نگهداری٬ کنترل و بازرسی امور
آزمایشگاهی٬ مدیریت ساخت و توليد٬ نصب٬ آموزش و تحقيق برای تمام گروههای ساختمانی.
2­صـدور خدمات فنـی و مهندسـی و انجام کارهای پيمانکاری و مقاطعه کاری در بخشهای مختلف احداث ساختمان٬ راهسازی٬
تأسيسات شهری٬ ابنيـه سنگين فلزی و بتنی٬ سدسازی٬ ساخت اسکله و بندر٬ احداث تونل و تجهيزات و تأسيسات نيروگاهها
وپست های فشار قوی و سایر تأسيسات مکانيکی و لوله کشی و لوله گذاری سبک و سنگين در داخل و خارج از کشور.
3­تأميـن و تهيه قطعـات و وسائل و دستگاهها و ماشين آلات مورد لزوم در داخل و خارج از کشور بصورت مستقيم و یا مشارکت با
اشخاص حقيقی و حقوقی و انجام کليـه امور تجـاری و معاملات مجاز و صادرات و واردات کالاها و خدمات مجاز.
4­سفارش و تهيه و توليد مواد و مصالح و تجهيزات ساختمانی و تأسيساتی در داخل و خارج از کشور.
5­انجام سرمایــه گذاری مستقيم و مشــارکت در جـذب سرمایه و خرید و فروش و انتشار اوراق مشارکت در بخش ساختمان و
مسکن و عمران و توسعه شهری و اخذ تسهيلات مالی و اعتباری از بانکها و مؤسسات مربوط بمنظور تحقق موضوع و اهداف شرکت.
6­تهيـه زميـن و خرید و فروش املاک و مستغلات و اجرای طرحهای پيش فروش و مالکيت زمانی و واگذاری واحدهای مسکونی از
طریق فروش نقدی٬ اقسـاط٬ اجاره به شرط تمليک و سایر عقود قانونی.
7­ایجـاد شرکتهای مستقل و یا مشترک و همچنين مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسيس یا تعهد سهام شرکتهای جدید و
اعطاء یا دریافت نمایندگی در داخل و خارج از کشور.