موسسه کاریابی ومشاوره ای غیر دولتی فیروزه ( ۱۰۱۶ روز قبل )

آگهی دهنده : ابوالفضل حصیربافان

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان رضوي شهر فیروزه

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۹۰

متن آگهی :

ثبت نام ازکارجویان ومشاوره برای مشاغل مورد نياز کارفرمایان محترم
(هدف ایجاد کا برای کارجویان و نيروی کار مورد نياز کارفرمایان)