موسسه کاریابی کارآفرین اسلام ابادغرب ( ۱۰۳۲ روز قبل )

آگهی دهنده : موسسه کاریابی کارآفرین

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان كرمانشاه شهر اسلام آباد غرب

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۱۲

متن آگهی :

استخدام وکاریابی
تامين نيروی انسانی مورد نياز کليه ادارات.موسسات.شرکتها با اعمال تخفيف بيمه سهم کارفرما تا سقف70درصد طبق ماده
80برنامه ششم توسعه کشور بند(و)
ثبت نام متقاضيان کار جهت معرفی به کار
معرفی به کار متقاضيان ثبت نام شده به ترتيب اولویت
صدور کارت بيکاری با مشاوره شغلی وکاریابی
معافيت بيمه ای سهم کافرما تا سقف70درصد