پیمانکاری و اجرای اسکلت بتنی ( ۱۰۳۶ روز قبل )

آگهی دهنده : فراهانی و اسماعیل نژاد

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان آذربايجان غربي شهر نقده نقده خیابان فرهنگ

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۰۶

متن آگهی :

شرکت قزل نما نما اجرای اسکلت بتنی با بهترین کيفيت و کم ترین زمان و هزینه با بهره گيری از استاد کاران ماهر ومجرب و دستگاه
های پيشرفته و به روز زیر نظر استاد:حميد فراهانی و توحيد اسماعيلی نژاد.