نام تجاری ، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی ( ۱۰۱۶ روز قبل )

آگهی دهنده : ثبت امیری

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان فارس شهر شيراز

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۱۰

متن آگهی :

رائه کليه خدمات در زمينه ثبت برند ٬ علائم ٬ طرح صنعتی ٬ تمدید برند٬ تمدید علائم ٬ تمدید طرح صنعتی
• ثبت نام تجاری (name trade – ( ثبت و تمدید علائم تجاری (Trademarks ( به صورت فارسی و لاتين – ثبت لوگو و برند (brand(
• ثبت و تمدید طرح صنعتی همراه با اعزام عکاس و تهيه عکس سه بعدی از طرح مورد نظر یا محصول
• جلوگيری از کپی یا سوء استفاده از عناوین تجاری و یا برند شما با دریافت خسارت
** شما می توانيد برای انجام هر یک از خدمات فوق ٬ همچنين ارائه مشاوره در زمينه های حقوقی ٬ ثبتی ٬ برند ٬ مالياتی و
بازرگانی با ما تماس بگيرید **