فروش شرکت های رتبه دار -رتبه بندی ( ۱۰۰۵ روز قبل )

آگهی دهنده : مهسا شفامهر

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران تهران ستارخان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۸۵

متن آگهی :

فروش و واگذاری رتبه های پیمانکاری
رتبه 5 آب و ساختمان

رتبه 5 راه و ساختمان

رتبه 5 ساختمان و تاسیسات

کارت پیمانکاری شهرداری

ثبت نام ساجات

صلاحیت ایمنی پیمانکاران