فروش و واگذاری گرید 5 ( ۱۰۰۵ روز قبل )

آگهی دهنده : شرکت خدمات ثبتی و رتبه بندی پدیده

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۳۰

متن آگهی :

***ثبت شرکت پدیده ***
خرید و فروش رتبه های 5 پیمانکاری در تهران

فروش رتبه 5 راه و ابنیه
فروش رتبه 5 راه و آب
فروش رتبه 5 آب و ساختمان
فروش رتبه 5 تاسیسات
فروش رتبه 5 ابنیه و تاسیسات
فروش رتبه 5 برق و تاسیسات
فروش رتبه 5 ابنیه و ...
فروش رتبه 5 صنعت و معدن
فروش رتبه 5 نفت و گاز
فروش رتبه 5 کشاورزی

09121861423 خانم ناصری
021-66914184
021-66914452 شرکت خدمات ثبتی و رتبه بندی پدیده