باربری ساری اتوباربری ساری اثاث کشی ساری اسباب کشی تخصصی ( ۳۷ روز قبل )

آگهی دهنده : الوندی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان مازندران شهر ساري ساری راهبند

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۳۱

متن آگهی :

باربری ساری اتوباربری ساری اثاث کشی ساری اسباب کشی تخصصی
/ اتوباری افق \\\* اثاث کشی و بسته بندی حرفه ای
09115828163
01132379222
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻤﻞ ﺍﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰﻝ
ﺩﺭ ساری
اتوبار وباربری شهروند درساری -
بابل- آمل -محمودآباد -چمستان ...... ﺣﻤﻞ ﺍﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰﻝ وبسته بندی توسط افراد متخصص
* ﺑﯿﻤﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎﻥ *
1-ﺳﻠﻔﻮﻥ ﮐﺸﯽ ﺣﺒﺎﺑﺪﺍﺭ ﺍﺛﺎﺛﯿﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺳﯿﺐ
ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،
2- ﺍﺛﺎﺙ ﮐﺸﯽ با ﮐﺎﻣﯿﻮنت ﻫﺎﯼ
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﻤﻞ ﺍﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺘﻮ ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ
3-ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻭ متعهد
4-ﺣﻤﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﻫﺎﯼ
ﺳﺎﯾﺪ ‏( ﺍﻝ ﺟﯽ . ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ‏)
ﺗﻮﺳﻂﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ
5-ﺣﻤﻞ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺣﺴﺎﺱ : ﺗﺮﺩﻣﯿﻞ . ﭘﯿﺎﻧﻮ . ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ. ﺑﻮﻓﻪ . ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ
ﭼﻮﺑﯽ ، ﺩﮐﻮﺭﯼ ﻧﻔﯿﺲ .....
6-ﺣﻤﻞ ﺍﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰﻝ____ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻧﻘﺎﻁ
ﮐﺸﻮﺭ و جابه جایی درون شهری 》》
آمده به سرویس دهی به صورت 24 ساعته باربری افق ******