مشاوره مدلسازی با Flow3D ( ۹۹۲ روز قبل )

آگهی دهنده : مدلسازی با Flow3D

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر رودهن

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۶۱۹

متن آگهی :

کی از مدلهای ریاضی رایج در دنيا که جهت حل مسائل پيچيده مرتبط با سازههای هيدروليکی مورد استفاده قرار میگيرد٬ نرم افزار
3D­Flow است که توانایی حل سه بعدی پدیدههای هيدروليکی را داراست و تطابق مناسب نتایج این نرم افزار با نتایج آزمایشهای
مدل هيدروليکی در تعدادی از پروژههای مورد بررسی٬ موجب افزایش اطمينان در استفاده از این برنامه کامپيوتری شده است. این
برنامه در جریانهای سه بعدی غير ماندگار که دارای سطح آزاد و هندسه پيچيده هستند نيز کاربرد دارد. نرم افزار 3D­Flow توانایی
نمایش تغييرات لحظهای پارامترهای هيدروليکی مختلف مانند عمق و سرعت در جهات مختلف و در هر مقطع دلخواه از سازه را به
صورت فایل متنی یا گرافيکی داراست. یکی دیگر از خروجیهای برنامه نمایش دو بعدی تغيرات پارامترهای هيدروليکی است.
3D­Flow از محصولات شرکت Science Flow می باشد.
انجام پایان نامه٬ به همراه دوره آموزشی و ارائه نسخه بدون قفل نرم افزار می باشد.
مشاوره انجام پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های سازه های آبی و هيدروليکی٬ مهندسی رودخانه٬
سازه های دریایی و عمران آب و ... با مدل Flow3d
قابليت نرم افزار: شبيه سازی دو بعدی و سه بعدی الگوی جریان و توزیع سرعت و فرسایش و خوردگی و...
عمران آب٬ آبياری٬ سد٬ تاسيسات آبی٬ سازه هيدروليکی٬ الگوی جریان٬ مدل ریاضی٬ مدل عددی٬ فلو 3دی٬ پروژه٬ آموزش نرم افزار
flow3D flow3D٬ راهنما٬ دانلود نرم افزار 3d ٬flowراه ماهی٬ آبشکن٬ رودخانه٬ پایه پل٬ آبشستگی٬توزیع سرعت٬شبيه سازی سه

flow3D flow3D٬ راهنما٬ دانلود نرم افزار 3d ٬flowراه ماهی٬ آبشکن٬ رودخانه٬ پایه پل٬ آبشستگی٬توزیع سرعت٬شبيه سازی سه
بعدی٬رسوب٬سرریز پلکانی٬سرریز زیگزاگی٬شوت٬سرریز نيلوفری٬سرریز اوجی٬دبی٬ضریب دبی٬کانال٬مخزن سد٬علوم آب٬حوضچه
آرامش٬بلوک٬شکاف٬طوق٬مورفولوژی رودخانه٬Stl٬هيدروليک جریان٬پایان نامه٬مقاله٬پروپوزال٬سازه های دریایی٬موج شکن٬سایت
علوم آب٬ISI٬دکترا سازه آبی٬مدل سازی هيدروليکی٬مهندسی رودخانه٬پروژه
/http://hydraulic.blogfa.com
www.sazehydraulic.com
sazehydraulic@yahoo.com
09365136144
09387744765