ترخیص کالا ( صادرات - واردات - ترانزیت ) مرز سرخس ( ۹۶۰ روز قبل )

آگهی دهنده : کاظم علیمیرزایی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان رضوي شهر سرخس

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۹۴۹

متن آگهی :

((خدمات گمرکی کاظم عليميرزایی مرز سرخس ))
. ترخيص کالا در مرز شهرستان سرخس اعم از :(صادرات ­واردات ­ ترانزیت ).بصورت ریلی و زمينی:(حمل کالا مستقيم و ترانشيمت
با کاميونهای ترکمن در کمترین زمان) به مقصدهای ترکمنستان ­ ازبکستان ­ تاجيکستان ­ افغانستان .... و بلعکس .
. ترخيص کالا از کشور ترکيه به تمامی کشورهای اسيای ميانه و صادرات به ایران و بلعکس.
. پذیرش نمایندگی شرکتهای حمل و نقل و بازرگانی

با مدیریت: کاظم عليميرزایی
09150292578­­09357687828­­09223015728 : همراه
تلفکس :05134529457
kazem_alimirzaee@yahoo.com : ایميل