ترخیص کالا از مرز مهران ، صادرات ، واردات از مهران ( ۱۰۸۸ روز قبل )

آگهی دهنده : سجاد زبردست فرد

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان ايلام شهر مهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۴۹

متن آگهی :

ترخيص کالا از مرز مهران ­ صادرات و واردات کالا از مهران
ترخيص گمرکی ٬ تسویق ٬ استيراد و تصدیر ٬ نقل ٬ مستشار تجاری
بازرگانی زبردست :
ترخيص کالا از مرز مهران
صادرات و واردات انواع کالا و محصولات صنعتی و کشاورزی و شيميایی و ...
آماده پذیرش نمایندگی از تمامی نقاط کشور و شرکت های حمل و نقل بين المللی مسلط به زبان عرب / تحویل کالا درمقصد

آماده پذیرش نمایندگی از تمامی نقاط کشور و شرکت های حمل و نقل بين المللی مسلط به زبان عرب / تحویل کالا درمقصد
بازرگانی زبر دست همچنين صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران ٬ صادرات محصولات شيميایی از مرز مهران ٬ صادرات کود اوره
از مهران ٬ ترخيص کالا محصولات صنعتی از مرز مهران در سراسر ایران عرضه می کند