خدمات مالی و حسابداری منطقه ویژه اقتصادی سرخس ( ۱۱۰۲ روز قبل )

آگهی دهنده : sarakhs24

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان رضوي شهر سرخس

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۰۶

متن آگهی :

خدمات مالی و حسابداری منطقه ویژه اقتصادی سرخس
انجام کليه امور مالياتی شرکتها و مشاغل توسط مدیران مالی با تجربه
اظهار نامه مالياتی٬ ارزش افزوده ٬ گزارشات فصلی و دفاعيه مالياتی
واحد خدمات مالی و حسابداری شرکت حسابداری سرخس با بهره گيری از اساتيد٬ مدیران با تجربه مالی و همچنين کارشناسان
متعهد و مجرب٬ ضمن انجام امور مربوط به اظهارنامه مالياتی٬ اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده٬ گزارشات فصلی ٬ تهيه گزارشات
مالی و سایر خدمات بشرح ذیل جهت مشتریان خود٬ اعم از شرکتهای توليدی٬ شرکتهای خدماتی٬ شرکتهای بازرگانی و شرکتهای
پيمانکاری در راستای پرورش حسابدار و انتقال تجربه قدمهای بلند و موثری نيز برداشته که درادامه مطلب ميخوانيد ...
شرح خدمات مالی :
*خدمات حسابداری شرکتهای خدماتی٬ بازرگانی٬ پيمانکاری٬ توليدی وصنعتی
* حسابرسی داخلی شرکتها

* مدیریت و نظارت مالی
* تهيه گزارشات مالی و مدیریتی
* مشاوره و دفاعيه مالياتی و بيمه
* تهيه و تنظيم بودجه ساليانه
* ارزیابی سهام شرکتها
* تحریر دفاتر قانونی و تنظيم اظهارنامه مالياتی
* تنظيم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده
* اعزام حسابدار بصورت تمام وقت و پاره وقت
* طراحی روشها و سيستمهای مالی و اجرا
* طراحی کدینگ نرم افزارهای مالی
* فروش و راه اندازی نرم افزارهای مالی
توصيه مالی:
مدیران موفق مدیرانی هستند که به امور مالی خود ارج می نهند و استفاده از خدمات مالی را به دید سرمایه گذاری می نگرند. هر
چقدر این امور قوی تر باشند ميزان درآمد بالا میرود و کاهش هزینه را در بر دارد .
.افزایش سرمایه گذاری مالی = افزایش درآمدها ­ هزینه ها
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
وام ­ بيمه ­ حسابدار ­ ثبت شرکت ­ حسابداری ­ بازرگانی ­ نرم افزار ­ طرح توجيهی ­ سرمایه ­ رتبه ­ انگليسی ­ شرکتها ­ حقوق ­
بورس ­ خرید و فروش ­ تدوین ­ تسهيلات ­ پيمانکاری ­ انبار ­ ثبت شرکتها ­ مدیریت ­ مشاور ­ خدمات مالی ­ سهام ­ اظهارنامه ­
مدیریت مالی ­ هلو ­