اجرای فنداسیون ، اسکلت بتن ( ۱۰۹۱ روز قبل )

آگهی دهنده : حامد فرضی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۶۵۳

متن آگهی :

اجرای اسکلت بتنی و سقف های بتنی اجرای انواع فنداسیون بتنی اجرای دیوارهای برشی حایل بتنی و مخازن نفت و تصفیه خانه...کاردرتمام نقاط ایران پذیرفته می شود