بیمه ملت همیشه با شما است ، خدمات بیمه ملت ( ۱۱۱۱ روز قبل )

آگهی دهنده : محمد مهدی پیمان فرد

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان سمنان شهر شاهرود

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۴۰

متن آگهی :

بيمه ملت به عنوان بزرگترین بيمه خصوصی کشور این افتخار را دارد تا با ارایه طرح های نوین در زمينه بيمه های عمر فعاليت بسيار
عالی خود را در این زمينه اعلام نماید
بيمه عمر وسرمایه گذاری بيمه ملت راهی به سوی آرامش فردا.
بيمه مستمری زنان بيمه ملت راهی برای کمک به اقتصاد خانواده.
بيمه تحصيل فرزندان راهی برای جلوگيری از نگرانی هزینه های تحصيل فرزندان در مقاطع عالی.
بيمه ملت نمایندگی: محمد مهدی پيمان فردکد:2975
شاهرود خيابان نادر روبرو پالاز موکت
09125213360 02332334947