کود کمپوست ( ۱۱۰۹ روز قبل )

آگهی دهنده : مهدی رضایی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان شمالي شهر فاروج

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۶۰

متن آگهی :

تعاونی توليدی نگين کمپوست اترک مجری طرحهای پرورش ورمی کمپوست بصورت پشته ای وسبدی بابارگزاری وایجاد فارمهای
استاندارد
وتضمينی
توليد باکيفيت ترین محصول
عقد قرارداد خریدتضمينی