نهال فروشی ، نهالستان ، خرید نهال ، بذر فروشی ( ۹۷۹ روز قبل )

آگهی دهنده : آرمین قاسمی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۱۳۸۷

متن آگهی :

انواع نهال
فروش بذر با بالاترین کيفيت
توليد بذر و نهال
نهالکارنمونه کشوری
نهالستان و بذر فروشی ارمين قاسمی ( مياندواب )
نهالستان ارمين قاسمی به عنوان بزرگترین مرکز پخش بذر و نهال در غرب کشور با بيش از 20 سال فعاليت مطابق با استانداردهای
مورد تایيد کشور آماده عرضه محصولات خود در این زمينه ميباشد .
94 ٬ 93 نمونه نهالکار
• توليد انواع نهال مثمر و غير مثمر
• فروش انواع بذر ٬ درخت
• صادرات نهال
• فروش ارقام نهال اصلاح شده
• فروش بذر و نهال به صورت عمده و خرده
ورود|عضویت
استان|شهر
گروه ها
تلگرام

نهال فروشی ٬ نهالستان ٬ خريد نهال ٬ بذر فروشی ­ مياندوآب ­ نهال ميوه 2016/16/9
http://miandoab.niazerooz.com/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84­%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87­c­3493/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84­… 2/9
کليه نهال های این شرکت استاندارد و با بالاترین کيفيت و از ارقام اصلاح شده تجاری بوده و منشاء آن غالبا موسسه تحقيقات اصلاح
و تهيه نهال و بذر و زیر نظر کارشناسان و محققين مجرب باغبانی و عاری از هرگونه آفات و بيماریها توليد گردیده است .
این مجموعه با داشتن مدیریت کارآمد و نيروهای متخصص و باتجربه آمادگی دارد از نظر مشاوره و طراحی باغ و تنظيم طرح اجرائی و
انتخاب گونه و رقم موردنظر برای مناطق مختلف و عمليات احداث ميتواند همکاریهای اجرائی و مشاوره لازم را داشته باشد ٬ ضمن
اینکه اجرا همراه با ضمانت کيفيت محصول ميباشد .
فروش نهال با ضمانت ثبتی در دفتر خانه
تعداد ارقام موجود در نهالستان قاسمی برای فروش امسال
• نهال سيب 150 هزار اصله
• نهال گلابی50 هزار اصله
• نهال عناب 15 هزار اصله
• نهال پسته ٬ بادام ٬ فندق ٬ گردو . از هرکدام 40 هزار اصله
• نهال انجير 20 هزار اصلع
• نهال درختان زینتی 100 هزار تصله
• نهال بيدپيوندی 20 هزار اصله
• نهال کاج 30 هزار اصله
• نهال صنوبر 500 هزار اصله فروش عمده
• نهال سيب تو سرخ 10 هزار اصله
• نهال هلو 70 هزار اصله
• نهال گيلاس 40 هزار اصله
• نهال زرد آلو 40 هزار اصله
• نهال آلو 40 هزار اصله
• نهال توت موزی 10 هزار اصله
• نهال به 100 هزار اصله
• نهال خرمالو 10 هزار اصله
• بذر گلابی ٬ آلوچه ٬ شفتالو ٬ زردآلو ٬ سيب ٬ توت ٬ آلبالو تلخ ٬ بادام ٬ پسته ٬ فندق ٬ عناب ٬ سنجد و بسياری موارد دیگر
شما ميتوانيد با کمترین قيمت بهترین نوع نهال و بذر را از ما تامين نمایيد . کيفيت کار ما مورد تایيد موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه
نهال و بذر ميباشد و عاری از هرگونه آفات و بيماری ها عرضه ميشود .
موسسه بذر و نهال مهندس آرمين قاسمی نهال کار نمونه سال 93 ٬ 94
بذر و نهال فروشی مهندس قاسمی بزرگترین مرکز فروش نهال و بذر در غرب کشور است .
نهالستان های تحت مدیریت در زمينه توليد و تکثير نهال درختان ميوه سردسيری از ارقام جدید و تجاری سازگار با مناطق مختلف ميوه
خيز ایران برا ی گونه های سيب پایه مالينک و بذری ­ گلابی ­ به ­ زردآلو – آلو – گوجه ­ آلبالو ( پيوندی مجار ) ­ گيلاس ­ هلو – شليل
انجيری ­ و ...
این مجموعه از نظر مشاوره و طراحی باغ و تنظيم طرح اجرائی و انتخاب گونه و رقم موردنظر برای مناطق مختلف و عمليات احداث
ميتواند همکاریهای اجرائی و مشاوره لازم را داشته باشد . ( با ضمانت کيفيت محصول ) .
بذر و نهال ارمين قاسمی با توليد انواع نهالهای زینتی از قبيل سنجد و تبریزی و افرا و چنار و داغداغان و اقاقيا و زبان گنجشک و سرو
نقره ای
لاوسون . لگسترون . پامپاس . زرشک . ذغال اخته . انواع کاج . بلوط صنوبر.چنار.پالونيا. به صورت ریشه لخت و پاکتی ....
ارقام مهم درختان ميوه توليدی :
تعرفه

ارقام مهم درختان ميوه توليدی :
1 .سيب رقم گران اسميت
2 .سيب رقم آکان
3 .سيب رقم لبنان قرمز
سيب تو سرخ و سيب سياه
4 .گيلاسرقم تکدانه مشهد
5 .خرمالو ژاپنی و خرمالو موزی
6 .ارقام هلو با پایه شفتالوشامل : هلو جی اچ هيل ( Hill.H.G ( یا زعفرانی که این رقم دیر رس که دارای گوشت زرد رنگ و نزدیک
هسته آن قرمز ٬ درخت آن پر محصول ٬ نسبتا قوی الرشد و نياز به تلقيح کننده داشته ٬ محصول آن خيلی درشت و خوشمزه و
هسته جدا و حمل و نقل و بازار پسندی آن بالا می باشد .
­ هلو اسپرینگ تایم خيلی زود رس ( اوایل خرداد ) هسته نيمه چسبيده ٬ اندازه ميوه متوسط بازار پسند
7 ­هلو پيش رس زعفرانی زودرس ( اواخر بهار ) ٬ در حمل ونقل مقاوم ٬ هسته نيمه چسبيده ٬ اندازه ميوه متوسط ٬ بازار پسند .
8 _ هلو آلبرتانسبتا دیر رس ميوه آن درشت هسته جدا با گوشت زرد رنگ مشابه رقم جی اچ می باشد .
9 ­ هلو انجيری متوسط رس ٬ درشت ٬ بومی ایران ٬ بازار پسند .
10 ­ ارقام شليل با پایه شفتالو : شامل شليل رفعتی و شليل شمس ٬ که هر دو ایرانی که اواخر تابستان بدست مياید .
11 ­ شليل ایندیپندنس معروف به شليل مغانی ( کيوتا ) قرمز بسيار بازار پسند و پر محصول ميباشد منشاء آن امریکا ميباشد این
رقم در ایران بسيار متدوال ميباشد ٬ زمان رسيدن آن اواسط مرداد ميباشد .
12 ­ شليل سان کينگ از ارقام پر محصول امریکائی ٬ ميوه بسيار درشت با زمينه نارنجی و سایه قرمز بازار پسند – هسته جدا – زود
رس زمان رسيدن اواخر تير ماه
13 ­ارقام زرد آلو با پایه زردآلو تلخه و گوجه : شامل زردآلو شاهرودی ( با سایه گلگون کشيده) – وزرد آلو شمس ( زرد ٬ گرد ) ٬ هر دو
متوسط رس
14 ­ زرد آلو جهانگيری از ارقام نسبتا زودرس و مقاوم به سرمای بهاره
15 ­ آلبالو پيوندی مجار با پایه مهلب: رقم بوترمو که هيبریدی است ( دو رگ ) از گيلاس و آلبالو که دارای مزه و طعم بسيار خوب
ميباشد _ آلبالو سيگانی که رقمی است از آلبالوی اصلاح شده هر دو آنها متوسط رس ٬ درشت و بازار پسند ميباشند .
16 ­ ارقام گيلاس با پایه مهلب : شامل گيلاس تک دانه یا سياه مشهد ( درشت و پرمحصول فرنگی ) _
گيلاس رقم زرد دانشکده ٬ زمان رسيدن تير ماه
17 ­ ارقام گوجه : شامل گوجه سبز برغان ( شيشه ای ) _ ملایر ٬ با پایه آلوچه ( ميرو بالان )
18 ­ ارقام آلو با پایه آلوچه : شامل قطره طلا ( زرد ٬ درشت ٬ پربار )
19 ­ آلو شابلون معمولی ( زود رس اوایل مرداد ) و آمریکائی قرمز تيره ( دیر رس اوایل شهریور ) ٬ درشت ٬ همه پربار و از ارقام آلوی
بازار پسند ميباشند .
این موسسه بزرگترین توليد کننده بذرونهال در اذربایجان بوده و فروش نهال تضمينی را به صورت عمده و خرده در اختيار کشاورزان
عزیز قرار ميدهد .
گرگان
فاز 2 مياندواب
توليد بيش از 500 هزار اصله طرف قرارداد با تمام جهاد ها و شهرداری ها
برای کسب اطلاعات بيشتر و انجام مشاوره و راهنمایی در این زمينه با شماره های تلفن اعلام شده در مشخصات آگهی تماس
بگيرید ٬ ضمن اینکه سایت اینترنتی نهالستان آرمين قاسمی به منظور معرفی محصولات و خدمات آماده بازدید ميباشد .