دستگاه هشدار دهنده گاز منوکسید کربن خانه سبز - خمینی شهر ( ۱۱۲۲ روز قبل )

آگهی دهنده : مسعود اکبری

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان اصفهان شهر خميني شهر اصفهان خمینی شهر درچه خیابان شریعتی 200 متری پل قدیم رودخانه روبروی کاشی فروشی مجیدی

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۸۵

متن آگهی :

هشدار دهنده گاز موقع استشمام گازهای اشتعال زا و سمی با صدای آژیر 80 دسيبل احالی منزل را خبر ميکن و در ضمن می توان
4 شماره تلفن در آن ذخيره کرده و همزمان با این افراد به طور خود کار تماس می گيرد حتی اگر فن داخل ساختمان داشته باشيد به
طور خودکا فن را روشن ميکند و در مواقعی که برق ميرو د هم در آن باطری تعبيه شده است
03133755485
09132134020
dkhanesabz.ir
dkhanesabz@gmail .com