انجام آسفالت در اصفهان ، اجرای ایزوگام در اصفهان ( ۱۱۲۰ روز قبل )

آگهی دهنده : شرکت زرین بنا

آدرس: استان اصفهان شهر اصفهان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۴۰

متن آگهی :

اجرای آسفالت و آسفالت کاری و اجرای تراشه آسفالت در اصفهان
انجام آسفالت کاری ( asphalt(
انجام قيرپاشی و ایزوگام در اصفهان
تراشيدن آسفالت های قدیمی با حمل و جابجایی و تميز کاری
•اجرای زیر سازی و آبپاشی و کوبش جهت بستر ساب بيس و بيس
•تهيه و فروش و پخش انواع آسفالت و تراشه آسفالت
•اجرای آسفالت کاری ٬ تراشه آسفالت٬تراشيدن آسفالت
•قير پاشی پریمکت و تک کت
•آسفالت کاری در اصفهان
•اجرای انواع عایقهای رطوبتی از جمله ایزوگام و قيرگونی برای سطوح مختلف ( پل ها ٬ تونل ها ٬ استخر ها ( pool ( و...)