فروش برنج نعمت از بهترین شالیزار های فریدون کنار ( ۹۶۹ روز قبل )

آگهی دهنده : امید رجبی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان مازندران شهر فريدون كنار

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۲۳

متن آگهی :

ἳبرنج نعمت ἳ
هدیه منحصر به فرد ما از بهترین شاليزار های فریدونکنار با همه ویژگيهای یک برنج خوب از قبيل عطر عالی ٬ طعم مطبوع و قد
کشيدگی به مشتریان عزیز می باشد ٬ تجربه چندین ساله حضور در بازار و عرضه برنج طارم محلی و هاشمی فریدونکنار به شيوه
سنتی ما را بر آن داشته است . ((باقيمتهای متناسب و عالی ))