فروش عسل 100% طبیعی ( ۱۱۱۶ روز قبل )

آگهی دهنده : حسین نجفی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان لرستان شهر اليگودرز

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۲۵

متن آگهی :

فروش عسل 100%طبيعی و تضمينی با تایيدیه آزمایشگاه و برگه آناليز .
توليد شده در کوهستانهای سرسبز زاگرس و دامنه های اشترانکوه سوغاتی از طبيعت دلنشين لرستان . مناسب برای کمک به
درمان برخی بيماریها و بهبود برخی عارضه های پوستی . معجزه ای از طبيعت که در همه ادیان خوردنش را توصيه کرده اند و پزشکان
تایيد.
(( عسل را نه فقط بعنوان خوراک بلکه بعنوان یک دارو و اکسير نوش جان کنيد . البته عسل مرغوب و طبيعی))