ترجمه متون زبان تخصصی - اردکان ( ۹۶۷ روز قبل )

آگهی دهنده : بردیا رایانه

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان فارس شهر اردكان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۴۹

متن آگهی :

ترجمه
با استفاده از افرادی متخصص
هر 250یک صفحه محاسبه می شود.
انگليسی به فارسی صفحه ای 3500
فارسی به انگليسی 6300
ضمنا تایپ دانشجویی پذیرفته می شود صفحه ای 800تومان
ادرس: ابتدای 30متری کوچه 19 شوریده درب اول طبقه اول
32360260­32330350:تلفن
همراه:09375919465