ترجمه تخصصی متون انگلیسی ، متون ریاضی ، کامپیوتر ( ۱۱۳۲ روز قبل )

آگهی دهنده : مهدی خزاعی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۷۲

متن آگهی :

انجام ترجمه در تهران
ترجمه متون انگليسی
ترجمه متون تخصصی انگليسی
ترجمه متون تخصصی و ترجمه فوق تخصصی خود را به ما بسپارید ٬ انجام ترجمه در سریع ترین زمان و با دقت بالا ٬ انجام ترجمه
همراه با تایپ ٬ نمودار ٬ فرمول و ... توسط خود مترجم بدون غلط املایی و مشکلات تایپ با قيمت بسيار مناسب ( صفحه 250 کلمه
ای 4000 تومان )
ترجمه متون و مقاله ریاضی ٬ کامپيوتر ٬ برق قدرت ٬ الکترونيک ٬ اتوماسيون ابزار دقيق ٬ فضاهای فازی تصميم گيری بهينه سازی
اقتصاد نظریه بازی و ....
dcs,plc,automation,power electronics,economics,life style,game theory,machine tools,mechanics,fuzzy
,....,environments,mathematics
اگر به دنبال ترجمه خوب و سریع هستيد آن را به ما بسپارید ٬ متن خود را ایميل نمایيد تا نمونه ای از ترجمه متن ٬ زمان تحویل و
قيمت قطعی را دریافت کنيد .
تعيين قيمت و زمان قطعی تحویل پروژه قبل از شروع کار بدون تاخير در تحویل از ویژه گی های کار ما ميباشد که نسبت به بقيه

تعيين قيمت و زمان قطعی تحویل پروژه قبل از شروع کار بدون تاخير در تحویل از ویژه گی های کار ما ميباشد که نسبت به بقيه
متمایز ميکند .
اطلاعات بيشتر را از طریق تماس تلفنی جویا شوید .